z-werk

Edline de JongEdline de Jong
Execs Consultants Group B.V.

Edline de Jong is een allround Proces- en Projectmanager.
Zelfstandig, objectief, tactisch, nauwgezet en sterk in verandertrajecten en het teweegbrengen van structuur binnen minder gestructureerde organisaties en tijdens opstart van projecten.

Procesmanagement, projectleiding en projectbeheersing binnen de overheid en het bedrijfsleven.
Sinds het jaar 2000 betrokken bij interim vraagstukken.

Edline is zowel nationaal als internationaal gericht en sterk in onderhandelingen met stakeholders
binnen profit en non-profit organisaties.
Zij brengt zakelijke partijen en de gemeenschap nader tot elkaar om tot het gewenste resultaat te komen.
In dit proces staat de mens centraal. Organisatorisch en communicatief sterk, met gevoel voor verhoudingen, aanpassingsvermogen en humor. 
Aanpakker en teamplayer.

Recente projecten

  • Projectleider Tijdelijk Winkelcentrum Stein en afwikkeling Brand voormalig Winkelcentrum Stein
  • Procesmatig betrokken binnen Provincie Limburg, Buitenring Parkstad Limburg.
  • Projectbeheersing KOSMOS, namens VolkerWessels, een project voor Rijkswaterstaat.
  • Projectleider Bbz, Regionale Sociale Dienst; begeleiding van mensen vanuit de bijstand naar zelfstandig ondernemerschap. 

Organisatorische vraagstukken op tijdelijke basis vergen een flexibele, interactieve instelling.
Execs Consultants Group B.V. biedt structurele, incidentele en projectmatige oplossingen.

Edline de Jong heeft maatwerk geleverd bij o.a.;

Gemeente Stein, Provincie Limburg, Nationale Nederlanden, VolkerWessels, DSM N.V., Regionale Sociale Dienst, Politie Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PriceWaterhouse Coopers, Rabo Nederland; De Lage Landen, Philips Lighting, USG en KPN.

Contactgegevens

Execa Consultants Group

 

Execs Consultants Group B.V.
Process Management, Consultancy & Project Management
Fellenoord 130
Postbus 1443
5602 BK Eindhoven

T: 040-266 86 76
F: 084-724 73 29
E: edlinedejong@execs.com
   

 

z-werk
gebouwen

human resources
ruimtelijke ordening
atelier voor vernieuwing

 
vernieuwing human_resources infrastructuur gebouwen