z-werk

Frans HermansFrans Hermans
Jurbory jurdisch adviesbureau

Frans is aan de juridisch faculteit van de KUB te Tilburg afgestudeerd in de privaatrechtelijke afstudeerrichting met als specialisatie bouwrecht.

Voorts heeft hij na de middelbare school met succes de HEAO (hbo) afgerond en naast een juridische ook een economische achtergrond. Hij is circa 30 jaar werkzaam geweest bij ProRail (oud NS) en was ondermeer als procesleider privaatrecht verantwoordelijk voor de coördinatie van de juridische processen in het kader van de voorbereiding en realisering van infrastructurele werken.

Hij is sinds enkele jaren zelfstandig werkzaam. Zijn werkervaring heeft hij opgedaan bij infrastructurele projecten zoals de rijksweg A-73, de HSL en de nog te realiseren provinciale weg Buitenring Parkstad Limburg, waarvoor hij thans nog werkzaamheden verricht. Deze hebben betrekking op zowel publiekrecht (bestuursrecht, ruimtelijk ordeningsrecht enz.) als privaatrecht (contractenrecht enz.).

Contactgegevens

Jurbory jurdisch adviesbureau
Mr. F.A.M. Hermans,

E hermansfrans@yahoo.com
T 0636145087

z-werk
gebouwen

human resources
ruimtelijke ordening
atelier voor vernieuwing

 
vernieuwing human_resources infrastructuur gebouwen