z-werk

Jeroen DuijsensDrs. J.M.H. (Jeroen)  Duijsens
Duijsens org adv BV

“Op zoek naar wat wèl kan” is een belangrijk gegeven in het werk van Jeroen Duijsens. Hij is sinds zijn afstuderen (1990) als bedrijfseconoom actief in het organisatieadviesvak. Gestart aan de wat ‘hardere’ kant van organiseren (organisatiekunde, kwaliteitszorg en accounting) is hij zich de laatste 10 jaar steeds meer gaan toeleggen op de menselijke kant van organiseren.

Jeroen gaf onder meer leiding aan een samenwerkingsverband van acht zorgorganisaties om wijkgerichte zorg te realiseren, realiseerde mede een fusietraject van een achttiental scholen en een samenwerkingsverband van een viertal buurtbedrijven. De laatste jaren is hij als procesbegeleider veel betrokken geweest bij samenwerkingsprocessen tussen burgers en gemeentelijke overheden.

Naast het begeleiden van processen besteedt Jeroen tijd aan de praktische realisatie van veranderprocessen als projectleider van diverse trajecten. Onder andere bij het in de praktijk vormgeven van een ‘lerende organisatie’ van 21 scholen in het primair onderwijs.

Als trainer/docent en ontwikkelaar is Jeroen regelmatig actief voor de Business School van de Universiteit van Maastricht.

Contactgegevens

Duijsens org adv BV
Schoolstraat 46a 
6336 AS  Hulsberg
+31 621838964     
jeroen@duijsens.org                                      

 

z-werk
gebouwen

human resources
ruimtelijke ordening
atelier voor vernieuwing

 
vernieuwing human_resources infrastructuur gebouwen