z-werk

LejonLéjon De Loo
Cityplanning Advies

Léjon De Loo is van origine planoloog, met meer dan 20 jaar werkervaring als lijn- én project- en procesmanager. Hij combineert zijn resultaatgerichte instelling met zijn gevoel voor interpersoonlijke en bestuurlijk-maatschappelijke verhoudingen. Hij hanteert een open en interactieve werkstijl, gericht op het ontwikkelen van draagvlak.

Hij is directeur van CITYPLANNING ADVIES BV. CITYPLANNING ADVIES ontwikkelt en begeleidt de realisatie van ruimtelijke plannen.  Altijd met één doel: het behalen van een tastbaar resultaat voor de klant. Daarbij worden  inhoudelijke oplossingen gekoppeld aan een efficiënt besluitvormingsproces.

CITYPLANNING ADVIES BV beschikt over een goed contactnetwerk met verschillende overheden, adviesbureaus en specialisten. Daardoor kunnen partijen snel bij elkaar worden gebracht voor een goed verloop van het project.

Contactgegevens

Cityplanning Advies

 

Cityplanning Advies
Parklaan 32, 6131 KH Sittard

T: 046 - 40 00 191
M: 06 - 24 99 30 00
F: 046 - 40 00 023
E: info@cityplanningadvies.nl
I: www.cityplanningadvies.nl


z-werk
gebouwen

human resources
ruimtelijke ordening
atelier voor vernieuwing

 
vernieuwing human_resources infrastructuur gebouwen