z-werk

Nordine BouchibaNordine Bouchiba
Nordinfra Advies

Nordine Bouchiba is een ervaren en breed inzetbare verkeerskundig adviseur die met name goed bekend is in Limburg en beschikt over een uitgebreid relatienetwerk bij lokale overheid en bedrijfsleven. Nordinfra kan worden ingezet voor velerlei mobiliteits- en verkeerskundige studies van verschillende schaalniveaus. Grote lokale bekendheid en persoonlijke betrokkenheid bij uw vraagstuk zijn verzekerd.

Mobiliteit en verkeer: een actueel onderwerp waarover veel mensen (willen) meepraten. Soms lijkt het of iedereen er verstand van heeft. Maar veel beleidskeuzes of ingrepen in de infrastructuur kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het verkeersluw maken van de ene straat kan nadelige gevolgen hebben voor de andere, het invoeren van een parkeerregime kan leiden tot ongewenst parkeren in omliggende buurten… Het zijn allemaal keuzes die bepaalde kennis en ervaring vereisen. Kennis en ervaring die u wellicht niet in huis heeft. En als u ze wel in huis heeft, heeft u misschien behoefte aan een “sparring partner”. Nordinfra is u graag hiermee van dienst en helpt u verder.

Contactgegevens

Nordinfra Advies
Postbus 2093
6201 CD Maastricht

T: 06 – 18565707
E: info@nordinfra.nl
W:www.nordinfra.nl  

z-werk
gebouwen

human resources
ruimtelijke ordening
atelier voor vernieuwing

 
vernieuwing human_resources infrastructuur gebouwen