z-werk

Bart RaaijmakersTom van Bokhoven
K&L Advies BV


Reeds vele jaren is Tom van Bokhoven bij diverse grote Infrastructurele Projecten in de zuidelijke Provincies betrokken als adviseur omgeving Kabels en Leidingen.
Het betreft hier advies en coördinatiewerkzaamheden die starten in het voortraject van een project. Immers, vermijden van kosten voor het aanpassen van Kabels en Leidingen betekenen ook besparingen op uw bouwbudget.
Na DO fase neemt K&L advies alle besprekingen aangaande ontwerp, kosten en coördinatie met nutsbedrijven en overige partijen van de opdrachtgever over en blijft tot en met de afrekening van de aangepaste kabels en Leidingen betrokken bij het project. Ook meer- en minderwerk en uitvoeringsbegeleiding wordt hierin meegenomen.
Door de jarenlange samenwerking en ervaring met de betrokken nutsbedrijven zijn de lijnen kort en kan snel geschakeld worden. Ook wordt via het grote netwerk van K&L advies snel overige deskundigheid bijgeschakeld, indien gewenst.

Kijk voor een uitgebreide portfolio op de website.

Contactgegevens

K&L Advies
K&L Advies BV
De Haspel 10
5571 RR Bergeijk
M: 06-30515923
E: tom@kl-advies.com
W: www.kl-advies.com

z-werk
gebouwen

human resources
ruimtelijke ordening
atelier voor vernieuwing

 
vernieuwing human_resources infrastructuur gebouwen