z-werk

Wybe BakkerWybe Bakker
ICP Bouwmanagement BV

Wybe Bakker is van origine civiel technicus. Hij heeft een brede ervaring met grote en kleinere civieltechnische en aanverwante projecten. Na zijn studie heeft hij 20 jaar gewerkt bij enkele grote aannemers in een veelheid van functies. Het aannemingsbedrijf de markt en de spelers kent hij van binnenuit. Hij werkt vanaf 1997 als zelfstandig projectmanager en adviseur. Het gehele proces van initiatief tot beheer en onderhoud is zijn werkgebied. Een groot aantal projecten en adviezen heeft hij als zelfstandige op zijn conto bijgeschreven. De meest aansprekende daarvan worden gekenmerkt door een groot aantal partijen, die betrokken waren bij de realisering.

Volgens Wybe is de belangrijkste factor om een project succesvol te maken, een goede communicatie met alle betrokkenen. Binnen de projectorganisatie zorgt een goede communicatie voor betrokkenheid van de projectmedewerkers. Ze weten wat van hen verlangd word en de juiste gegevens worden gegenereerd. Naar buiten toe is het van belang om draagvlak te creëren bij de omgeving. Begrip en inzicht in het verloop van het project is essentieel. De opdrachtgever moet tijdig de juiste informatie krijgen om strategische keuzes te kunnen maken in het project. Ook daarvoor is goede communicatie voorwaarde voor succes.
Wybe is heeft een aantal eigenschappen ontwikkeld, die hem de juiste projectmanager maken. Hij is:

  • Doelgericht
  • Betrouwbaar, eerlijk en open
  • Communicatief
  • Analyserend
  • Pragmatisch

Klik hier voor een referentielijst.

Contactgegevens

ICP Bouwmanagement BV

ICP Bouwmanagement BV
Grubbenhove 27
5971 CZ Grubbenvorst

T: 077-3270065
M: 06-51602565
E: icpbouwmanagementbv@planet.nl

z-werk
gebouwen

human resources
ruimtelijke ordening
atelier voor vernieuwing

 
vernieuwing human_resources infrastructuur gebouwen