Gebouwontwikkeling en inrichtingsconcepten

Het ontwikkelen van een huisvestingsvisie en huisvestingsconcept dat goed aansluit bij de eigen organisatiedoelstellingen en organisatiecultuur is geen eenvoudige opgave. Hoe beter gebouw en inrichting hier echter bij aansluiten, hoe groter uw slaagkans. In de praktijk betekent dit dat een meer integrale benadering gevolgd dient te worden die borgt dat er samenhang gevonden wordt tussen de middelenkant en de (strategische) organisatiedoelen van de opdrachtgever.

Z-Werk levert de organisatiekracht en inhoudelijke expertise die nodig is om gebouwontwikkeling en huisvestingsconcept tot een succes voor uw organisatie te maken. Aan draagvlakontwikkeling, gebruikersparticipatie en een stuk inhoudelijke voorbereiding van medewerkers wordt vanzelfsprekend de nodige aandacht geschonken. Z-werk is daarnaast uw partner om reeds geïmplementeerde huisvestingsconcepten op haar eigen specifieke wijze te evalueren en met verbetervoorstellen te komen die voor nieuw elan zorgen, zonder dat hiervoor aanmerkelijke investeringen of ingrepen benodigd zijn.

Professionals

Wybe Wybe Bakker
ICP Bouwmanagement BV
informatie>>
Edline Edline de Jong
Execs Consultants Group B.V.
informatie>>
Hans

Hans Stelwagen
Mindscapes
informatie>>